Szkoła Biznesu

Jesteśmy na rynku od 1999 roku. Szkoła Biznesu jest Placówką Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych wpisaną do rejestru szkół i placówek oświatowych Powiatu Nyskiego.  Posiadamy uprawnienia instytucji szkoleniowej RIS oraz Akredytację Kuratora Opolskiego, upoważnioną do prowadzenia kursów i szkoleń w różnym zakresie. Umożliwimy również potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, zarówno na tytuł zawodowy, jak i tytuł mistrza w dowolnym zawodzie!!! Prowadzimy szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe. W procesie kształcenia kładziemy, jako firma, szczególny nacisk na umiejętności praktyczne uczestnika kursu i zadowolenie. Przekazujemy dużo materiałów dydaktycznych oraz wzory dokumentów, pism i poradników niezbędnych w prowadzeniu danej działalności.

Dlaczego warto nam zaufać

Szkoła Biznesu dba o dobrą opinię w regionie, i dokłada wszelkich starań, prowadząc różne kierunki kształcenia zawodowego i elastycznie dostosowując swoją ofertę edukacyjną do strategii rozwoju regionu, tak by sprostać aktualnym i przyszłym potrzebom rynku pracy, wyposażając beneficjentów kursów i szkoleń w niezbędne umiejętności zawodowe i praktyczne. Od kilku lat prowadzimy szkolenia na zlecenia innych instytucji szkoleniowych, zarówno w ramach EFS, uczestnicząc w różnych projektach, jak i indywidualnie. 
Szkolenia prowadzimy również na zlecenie różnych instytucji, a także Powiatowych Urzędów Pracy, OHP, DPS, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji  i Stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. Fundacja AKTYWIZACJA, RAZEM, itp., jak i na zlecenia indywidualne prywatnych osób. 
 

Doświadczona Kadra Szkoleniowa

Posiadamy potencjał kadrowy do realizacji kursów i szkoleń. Na stałe i doraźnie współpracujemy z trenerami, szkoleniowcami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń w różnym zakresie (wysokie kwalifikacje, co najmniej 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów). Zatrudniamy  specjalistów/trenerów/nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatorów OKE w różnych zawodach i kwalifikacjach zawodowych. 
 

Nowatorskie metody szkoleń

 

Satysfakcja kursantów

Ewaluacja dokonana po zakończonych szkoleniach i kursach świadczy o naszych kompetencjach i profesjonalnym wykonywaniu zleconych zadań. Liczne certyfikaty i podziękowania potwierdzają Nasze zaangażowanie i perfekcjonizm oraz rzetelne wykonanie zadań. 
Nowatorskie metody szkoleniowe

Dyplomy ukończenia

Uczestnicy szkoleń/kursów otrzymują po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zaświadczenie o ukończonej formie szkolenia – na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz.622) – w języku polskim i w języku angielskim lub w języku niemieckim oraz suplement, a w przypadku szkoleń specjalistycznych  zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające konkretne uprawnienia.
 

Angażujemy się w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób, poprzez kierowanie informacji nt. prowadzonych szkoleń, do firm współpracujących w ramach zajęć praktycznych, np. punkty gastronomiczne, hotelowe, biura rachunkowe, firmy handlowe, domy pomocy społecznej, terapii zajęciowej, firmy komputerowe itp., polecając najpilniejszych beneficjentów.
 

 

Współpracujemy również z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.

Powrót do strony głównej
200
 • HTTP Status200 OK
 • ControllerApp\Custompages\Controller\DefaultController::indexAction
 • Route namecustompages.index
 • Localepl
PHP 7.1.33
 • PHP version7.1.33
 • APCudisabled
 • OPcachedisabled
309.648 ms
 • Total time309.648 ms
 • Memory usage10 MB
 • Memory limit512M
 • Included files333
3.413 ms
 • Total time3.413 ms
 • Queries25
2.0.2
 • CMS version2.0.2
 • End of maintenance11/2017
 • End of life01/2019
array:333 [0 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/web/index.php"
 1 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/autoload.php"
 2 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/composer/autoload_real.php"
 3 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/composer/ClassLoader.php"
 4 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/composer/autoload_static.php"
 5 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php"
 6 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/polyfill-php72/bootstrap.php"
 7 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/polyfill-php72/Php72.php"
 8 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/var-dumper/Resources/functions/dump.php"
 9 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php"
 10 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php"
 11 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/AppKernel.php"
 12 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Kernel/Kernel.php"
 13 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Config/Configuration.php"
 14 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Config/YamlLoader.php"
 15 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/yaml/Yaml.php"
 16 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/yaml/Parser.php"
 17 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/yaml/Inline.php"
 18 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php"
 19 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/RunInterface.php"
 20 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/SystemFacade.php"
 21 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Debug/Toolbar.php"
 22 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php"
 23 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php"
 24 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php"
 25 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Util/TemplateHelper.php"
 26 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/VarCloner.php"
 27 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/AbstractCloner.php"
 28 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/var-dumper/Cloner/ClonerInterface.php"
 29 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/ErrorException.php"
 30 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/FrameCollection.php"
 31 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Frame.php"
 32 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Exception/Inspector.php"
 33 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Request.php"
 34 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/ParameterBag.php"
 35 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/FileBag.php"
 36 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/ServerBag.php"
 37 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/HeaderBag.php"
 38 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Container/Container.php"
 39 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Session.php"
 40 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionInterface.php"
 41 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php"
 42 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php"
 43 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/MetadataBag.php"
 44 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagInterface.php"
 45 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php"
 46 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php"
 47 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/StrictSessionHandler.php"
 48 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/AbstractSessionHandler.php"
 49 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBag.php"
 50 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php"
 51 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/SessionBagProxy.php"
 52 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBag.php"
 53 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php"
 54 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Translation/Translation.php"
 55 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/yaml/Unescaper.php"
 56 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Translation/MissingTranslations.php"
 57 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Database/Doctrine.php"
 58 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Tools/Setup.php"
 59 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ArrayCache.php"
 60 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/CacheProvider.php"
 61 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/Cache.php"
 62 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FlushableCache.php"
 63 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ClearableCache.php"
 64 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiOperationCache.php"
 65 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiGetCache.php"
 66 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiDeleteCache.php"
 67 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiPutCache.php"
 68 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Configuration.php"
 69 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Configuration.php"
 70 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/AnnotationRegistry.php"
 71 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/DoctrineAnnotations.php"
 72 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Annotation.php"
 73 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Entity.php"
 74 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embeddable.php"
 75 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embedded.php"
 76 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappedSuperclass.php"
 77 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/InheritanceType.php"
 78 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorColumn.php"
 79 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorMap.php"
 80 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Id.php"
 81 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/GeneratedValue.php"
 82 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Version.php"
 83 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumn.php"
 84 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumns.php"
 85 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Column.php"
 86 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToOne.php"
 87 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToMany.php"
 88 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToOne.php"
 89 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToMany.php"
 90 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Table.php"
 91 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/UniqueConstraint.php"
 92 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Index.php"
 93 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinTable.php"
 94 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SequenceGenerator.php"
 95 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/CustomIdGenerator.php"
 96 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ChangeTrackingPolicy.php"
 97 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OrderBy.php"
 98 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQueries.php"
 99 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQuery.php"
 100 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/HasLifecycleCallbacks.php"
 101 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PrePersist.php"
 102 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostPersist.php"
 103 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreUpdate.php"
 104 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostUpdate.php"
 105 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreRemove.php"
 106 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostRemove.php"
 107 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostLoad.php"
 108 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreFlush.php"
 109 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/FieldResult.php"
 110 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ColumnResult.php"
 111 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityResult.php"
 112 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQuery.php"
 113 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQueries.php"
 114 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMapping.php"
 115 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMappings.php"
 116 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverride.php"
 117 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverrides.php"
 118 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverride.php"
 119 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverrides.php"
 120 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListeners.php"
 121 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Cache.php"
 122 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/SimpleAnnotationReader.php"
 123 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Reader.php"
 124 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php"
 125 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocLexer.php"
 126 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/lexer/lib/Doctrine/Common/Lexer/AbstractLexer.php"
 127 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Target.php"
 128 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/CachedReader.php"
 129 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 130 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php"
 131 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/MappingDriver.php"
 132 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php"
 133 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php"
 134 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php"
 135 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManagerInterface.php"
 136 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectManager.php"
 137 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php"
 138 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/EventManager.php"
 139 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOMySql/Driver.php"
 140 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/AbstractMySQLDriver.php"
 141 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver.php"
 142 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ExceptionConverterDriver.php"
 143 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/VersionAwarePlatformDriver.php"
 144 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php"
 145 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Connection.php"
 146 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/Expression/ExpressionBuilder.php"
 147 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 148 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/AbstractClassMetadataFactory.php"
 149 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadataFactory.php"
 150 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/DefaultRepositoryFactory.php"
 151 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Repository/RepositoryFactory.php"
 152 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php"
 153 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/PropertyChangedListener.php"
 154 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/ListenersInvoker.php"
 155 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultEntityListenerResolver.php"
 156 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListenerResolver.php"
 157 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/IdentifierFlattener.php"
 158 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/HydrationCompleteHandler.php"
 159 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Reflection/ReflectionPropertiesGetter.php"
 160 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/RuntimeReflectionService.php"
 161 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ReflectionService.php"
 162 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/ProxyFactory.php"
 163 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/AbstractProxyFactory.php"
 164 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyGenerator.php"
 165 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/DebugStack.php"
 166 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Logging/SQLLogger.php"
 167 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Security/Security.php"
 168 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Util/ClassUtils.php"
 169 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Proxy.php"
 170 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Users/Entity/User.php"
 171 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Security/Entity/User.php"
 172 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Enum.php"
 173 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attribute.php"
 174 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Attributes.php"
 175 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadata.php"
 176 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php"
 177 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadata.php"
 178 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultNamingStrategy.php"
 179 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamingStrategy.php"
 180 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/Instantiator.php"
 181 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/instantiator/src/Doctrine/Instantiator/InstantiatorInterface.php"
 182 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Events.php"
 183 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AssignedGenerator.php"
 184 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/AbstractIdGenerator.php"
 185 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/Type.php"
 186 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/IntegerType.php"
 187 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/StringType.php"
 188 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/ArrayType.php"
 189 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/BooleanType.php"
 190 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOConnection.php"
 191 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ServerInfoAwareConnection.php"
 192 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php"
 193 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/Statement.php"
 194 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/ResultStatement.php"
 195 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Events.php"
 196 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySQL57Platform.php"
 197 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/MySqlPlatform.php"
 198 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Platforms/AbstractPlatform.php"
 199 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Id/IdentityGenerator.php"
 200 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Users/Repository/UsersRepository.php"
 201 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Security/Repository/UsersRepository.php"
 202 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityRepository.php"
 203 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/ObjectRepository.php"
 204 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Selectable.php"
 205 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Security/Auth.php"
 206 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Settings/Service/SettingsService.php"
 207 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Settings/Entity/Setting.php"
 208 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableEntity.php"
 209 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Settings/Repository/SettingsRepository.php"
 210 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Translation/Database/TranslatableRepository.php"
 211 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php"
 212 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/EntityPersister.php"
 213 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Comparison.php"
 214 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Expr/Expression.php"
 215 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DefaultQuoteStrategy.php"
 216 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/QuoteStrategy.php"
 217 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/CachedPersisterContext.php"
 218 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ResultSetMapping.php"
 219 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/LockMode.php"
 220 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/FilterCollection.php"
 221 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php"
 222 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php"
 223 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/SimpleObjectHydrator.php"
 224 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php"
 225 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/MetatagsCollector.php"
 226 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Metatags/Metatags.php"
 227 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Routing/Routing.php"
 228 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/RouteCollection.php"
 229 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/Route.php"
 230 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/RequestContext.php"
 231 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcher.php"
 232 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php"
 233 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/RequestContextAwareInterface.php"
 234 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/Matcher/RequestMatcherInterface.php"
 235 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/RouteCompiler.php"
 236 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/RouteCompilerInterface.php"
 237 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/CompiledRoute.php"
 238 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolver.php"
 239 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ControllerResolverInterface.php"
 240 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Custompages/Controller/DefaultController.php"
 241 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Controller/Controller.php"
 242 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver.php"
 243 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolverInterface.php"
 244 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactory.php"
 245 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadataFactoryInterface.php"
 246 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestAttributeValueResolver.php"
 247 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentValueResolverInterface.php"
 248 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/RequestValueResolver.php"
 249 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/SessionValueResolver.php"
 250 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/DefaultValueResolver.php"
 251 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/Controller/ArgumentResolver/VariadicValueResolver.php"
 252 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-kernel/ControllerMetadata/ArgumentMetadata.php"
 253 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Templating.php"
 254 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php"
 255 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/LoaderInterface.php"
 256 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExistsLoaderInterface.php"
 257 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/SourceContextLoaderInterface.php"
 258 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php"
 259 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Cache/Filesystem.php"
 260 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/CacheInterface.php"
 261 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php"
 262 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension.php"
 263 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/ExtensionInterface.php"
 264 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Escaper.php"
 265 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Optimizer.php"
 266 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Staging.php"
 267 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Asset.php"
 268 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/GenerateUrl.php"
 269 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Routing/GenerateUrl.php"
 270 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/RenderController.php"
 271 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DumpDebug.php"
 272 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/Markdown.php"
 273 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Extension/DateDiff.php"
 274 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/Breadcrumbs.php"
 275 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Config/Template/ConfigExtension.php"
 276 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Settings/Template/SettingExtension.php"
 277 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Security/Template/SecurityExtension.php"
 278 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Translation/Template/TranslateExtension.php"
 279 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/ImageExtension.php"
 280 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Utils/Template/TextExtension.php"
 281 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Navigation/Template/NavigationExtension.php"
 282 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Custompages/Template/CustompagesExtension.php"
 283 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/Numeric.php"
 284 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Validator/Constraints/AbstractConstraints.php"
 285 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Database/ParamConverter.php"
 286 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Custompages/Entity/Custompage.php"
 287 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Types/TextType.php"
 288 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/ClassLoader.php"
 289 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Custompages/Repository/CustompagesRepository.php"
 290 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/ArrayCollection.php"
 291 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/Collection.php"
 292 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Translation/Entity/Translation.php"
 293 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/SQLParserUtils.php"
 294 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Util/Inflector.php"
 295 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/inflector/lib/Doctrine/Common/Inflector/Inflector.php"
 296 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Utility/PersisterHelper.php"
 297 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/PersistentCollection.php"
 298 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/collections/lib/Doctrine/Common/Collections/AbstractLazyCollection.php"
 299 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php"
 300 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/Generator/UrlGenerator.php"
 301 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/routing/Generator/ConfigurableRequirementsInterface.php"
 302 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/Response.php"
 303 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/symfony/http-foundation/ResponseHeaderBag.php"
 304 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/var/cache/twig/bc/bc32880223519ef11556346c92e057af2b065387ae14f969b2cf3ac41c62c4c2.php"
 305 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php"
 306 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/TemplateInterface.php"
 307 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/var/cache/twig/d2/d26250f3e7929aa3c808147c92eb49129cd8cfe4386e038142ea60b6f23571cf.php"
 308 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/var/cache/twig/1e/1edbbb7fbf37513c0f735c2730c91a1051f1d7b3513191a104065aff538fa94d.php"
 309 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/var/cache/twig/d0/d02ef7f46851cac6498494ce56fab28f4c29eb91a448b896f80e62012f0ea439.php"
 310 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Navigation/Controller/RenderController.php"
 311 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Navigation/Entity/Navigation.php"
 312 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/App/Navigation/Repository/NavigationsRepository.php"
 313 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/QueryBuilder.php"
 314 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Select.php"
 315 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Base.php"
 316 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/From.php"
 317 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Andx.php"
 318 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/Composite.php"
 319 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Parameter.php"
 320 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParameterTypeInferer.php"
 321 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Expr/OrderBy.php"
 322 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/ParserResult.php"
 323 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php"
 324 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/AbstractSqlExecutor.php"
 325 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ObjectHydrator.php"
 326 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/ProxyDefinition.php"
 327 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Proxy/Proxy.php"
 328 => "/tmp/__CG__AppNavigationEntityNavigation.php"
 329 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Proxy/Proxy.php"
 330 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/var/cache/twig/7c/7c8f4e584cb6f90b3024a63bc5ffd0d229122eb4b64c9c364833d91a282f5eed.php"
 331 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/vendor/twig/twig/lib/Twig/Markup.php"
 332 => "/home/sebinho/public_html/szkola-biznesu.edu.pl/src/Wisebird/Framework/Template/PrepareResponse.php"
]
array:25 [1 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.code AS code_2, t0.name AS name_3, t0.value AS value_4 FROM settings t0"
  "params" => []
  "types" => []
  "executionMS" =>0.00013589859008789]
 2 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.entity AS entity_2, t0.field AS field_3, t0.content AS content_4, t0.locale_code AS locale_code_5, t0.locale_parent AS locale_parent_6 FROM translations t0 WHERE t0.entity = ? AND t0.field = ? AND t0.content = ? AND t0.locale_code = ? LIMIT 1"
  "params" =>array:4 [0 => "App\Custompages\Entity\Custompage"
   1 => "slug"
   2 => "o-nas"
   3 => "pl"
  ]
  "types" =>array:4 [0 => "string"
   1 => "string"
   2 => "text"
   3 => "string"
  ]
  "executionMS" =>0.00081396102905273]
 3 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.slug = ? LIMIT 1"
  "params" =>array:1 [0 => "o-nas"
  ]
  "types" =>array:1 [0 => "string"
  ]
  "executionMS" =>0.00026416778564453]
 4 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00010204315185547]
 5 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014901161193848]
 6 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>8.082389831543E-5]
 7 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.5061111450195E-5]
 8 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>5]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>5.0067901611328E-5]
 9 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>6]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.3153762817383E-5]
 10 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.2915344238281E-5]
 11 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.4107437133789E-5]
 12 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>9]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00038695335388184]
 13 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>13]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00026488304138184]
 14 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>10]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00024890899658203]
 15 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>11]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00014686584472656]
 16 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>12]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>0.00012302398681641]
 17 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT t0.id AS id_1, t0.title AS title_2, t0.content AS content_3, t0.slug AS slug_4, t0.type AS type_5, t0.cover AS cover_6, t0.properties AS properties_7, t0.sort AS sort_8, t0.parent AS parent_9 FROM custompages t0 WHERE t0.id = ?"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>5.2928924560547E-5]
 18 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>1]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.887580871582E-5]
 19 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>2]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>5.0067901611328E-5]
 20 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>3]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.3153762817383E-5]
 21 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>4]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>6.1988830566406E-5]
 22 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>5]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.7922134399414E-5]
 23 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>6]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>5.3167343139648E-5]
 24 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>7]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>6.9141387939453E-5]
 25 =>array:4 [
  "sql" => "SELECT n0_.id AS id_0, n0_.title AS title_1, n0_.url AS url_2, n0_.target AS target_3, n0_.sort AS sort_4, n0_.parent AS parent_5 FROM navigations n0_ WHERE n0_.parent = ? ORDER BY n0_.sort ASC, n0_.id ASC"
  "params" =>array:1 [0 =>8]
  "types" =>array:1 [0 => "integer"
  ]
  "executionMS" =>4.4107437133789E-5]
]